Trung tâm tiệc cưới Thanh Hóa

2019-06-29 15:28:29

Công trình tiệc cưới Thanh Hóa:

- Hãng: Midea

- Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRF V5X

- Tổng công suất: ~300HP

- Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt

Công trình điều hòa trung tâm Midea Thanh Hóa

Công trình điều hòa trung tâm Midea Thanh Hóa

Công trình điều hòa trung tâm Midea Thanh Hóa

Công trình điều hòa trung tâm Midea Thanh Hóa

Công trình điều hòa trung tâm Midea Thanh Hóa

0