Dự án Hương đường Thăng Long - Khu du lịch Sunworld Hạ Long
Dự án Hương đường Thăng Long - Khu du lịch Sunworld Hạ Long

2019-10-04 14:42:45

 •  Hãng: Midea
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRF
 •  Tổng công suất: ~500HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Dự án KCN Đình Trám
Dự án KCN Đình Trám

2019-10-04 14:33:25

 •  Hãng: Midea
 •  Dòng máy: Điều hòa tủ đứng công nghiệp 10HP
 •  Tổng công suất: ~200HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Công trình Thanh Hóa
Công trình Thanh Hóa

2019-06-29 15:28:29

 •  Hãng: Midea
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRF V5X
 •  Tổng công suất: ~300HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Công trình nhà điều hành khu vực sản xuất Hà Lầm - Quảng Ninh
Công trình nhà điều hành khu vực sản xuất Hà Lầm - Quảng Ninh

2019-06-13 17:37:24

 •  Hãng: Daikin
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRV Daikin
 •  Tổng công suất: ~200HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Công trình Vsip Bắc Ninh
Công trình Vsip Bắc Ninh

2019-06-13 16:50:48

 •  Hãng: Daikin
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRV Daikin
 •  Tổng công suất: ~400HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Thi công trạm dừng nghỉ tại Quảng Ninh
Thi công trạm dừng nghỉ tại Quảng Ninh

2018-12-01 16:35:33

 •  Hãng: Midea
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRF V5X
 •  Tổng công suất: ~300HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
0