Nhà xưởng Dongyang - KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
Nhà xưởng Dongyang - KCN Bình Xuyên - Vĩnh Phúc

2020-07-02 10:56:37

 • Hãng: Samsung
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRF
 •  Tổng công suất: ~3.000.000 BTU
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
 •  Năm: 2020
Nhà máy Tân Hà Phát
Nhà máy Tân Hà Phát

2020-04-28 16:07:59

 •  Hãng: Daikin
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRV
 •  Tổng công suất: ~1.000.000 BTU
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Nhà máy chế biến nông sản sạch công nghệ cao Vân Hồ - Sơn La
Nhà máy chế biến nông sản sạch công nghệ cao Vân Hồ - Sơn La

2019-10-28 15:07:13

 •  Hãng: LG
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa cục bộ LG
 •  Tổng công suất: ~250HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Hương đường Thăng Long - Khu du lịch Sunworld Hạ Long
Hương đường Thăng Long - Khu du lịch Sunworld Hạ Long

2019-10-04 14:42:45

 •  Hãng: Midea
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRF
 •  Tổng công suất: ~500HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Khu Công Nghiệp Đình Trám
Khu Công Nghiệp Đình Trám

2019-10-04 14:33:25

 •  Hãng: Midea
 •  Dòng máy: Điều hòa tủ đứng công nghiệp 10HP
 •  Tổng công suất: ~200HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Trung tâm tiệc cưới Thanh Hóa
Trung tâm tiệc cưới Thanh Hóa

2019-06-29 15:28:29

 •  Hãng: Midea
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRF V5X
 •  Tổng công suất: ~300HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Nhà điều hành khu vực sản xuất Hà Lầm - Quảng Ninh
Nhà điều hành khu vực sản xuất Hà Lầm - Quảng Ninh

2019-06-13 17:37:24

 •  Hãng: Daikin
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRV Daikin
 •  Tổng công suất: ~200HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Tòa nhà điều hành Vsip Bắc Ninh
Tòa nhà điều hành Vsip Bắc Ninh

2019-06-13 16:50:48

 •  Hãng: Daikin
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRV Daikin
 •  Tổng công suất: ~400HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
Trạm dừng nghỉ tại Quảng Ninh
Trạm dừng nghỉ tại Quảng Ninh

2018-12-01 16:35:33

 •  Hãng: Midea
 •  Dòng máy: Hệ thống điều hòa trung tâm VRF V5X
 •  Tổng công suất: ~300HP
 •  Dịch vụ: Cung cấp thiết bị và lắp đặt
0